Anmälan  (Obs ! Välj regtta ovan först, genom att klicka på den)
Alla fält med * måste fyllas i
Regatta  Ranking 1
Information Regattamiddag lördag 190511 kl 1900
Mastmagasinet, Södra hamngatan 5, 681 31 Kristinehamn (B på
kartan)
200 kr /person, betalas på plats. Anmäl deltagande senast anmälningstidens utgång, meddela ev
* Klass   
LYS/SRS  Endast för Lys klass (ange med decimalpunkt, ej komma)
Båttyp  Ej för entypsklasser
* Segelnummer   (måste vara unikt)
* Båtnamn
* Klubb  
* Förnamn  
* Efternamn   
 Besättning
* Epost  
* Telefon  
 * Adress