Anmälan  (Obs ! Välj regtta ovan först, genom att klicka på den)
Alla fält med * måste fyllas i
Regatta  Ranking 5
Information Inkvartering:
Clarion Collection Hotel Norre Park, Norra Vägen 7
Tel 035-21 81 55
Webb norrepark.se
Uppge vid bokningen 2.4 seglare
Vi har fått ett bra pris 1.200 för dubbelrum och 900: för enkel
* Klass   
LYS/SRS  Endast för Lys klass (ange med decimalpunkt, ej komma)
Båttyp  Ej för entypsklasser
* Segelnummer   (måste vara unikt)
* Båtnamn
* Klubb  
* Förnamn  
* Efternamn   
 Besättning
* Epost  
* Telefon  
 * Adress