Anmälan  (Obs ! Välj regtta ovan först, genom att klicka på den)
Alla fält med * måste fyllas i
Regatta  Ranking 2
Information Rum finns förbokade på Scandic Täby, ca 4 km. från hamnen. Dubbelrum kostar 1050 sek och enkelrum 950 sek. Förbokningen gäller till 22 maj, ange referens Sven Asklund
* Klass   
LYS/SRS  Endast för Lys klass (ange med decimalpunkt, ej komma)
Båttyp  Ej för entypsklasser
* Segelnummer   (måste vara unikt)
* Båtnamn
* Klubb  
* Förnamn  
* Efternamn   
 Besättning
* Epost  
* Telefon  
 * Adress