Anmälan  (Obs ! Välj regtta ovan först, genom att klicka på den)
Alla fält med * måste fyllas i
Regatta  SM
Information Accommodation can be found at Västerviks Resort Lysingsbadet (www.westervikresort.se) where
cabins can be rent . It is located at walking distance from Solbergsudde.
Personal lift is available at WS
* Klass   
LYS/SRS  Endast för Lys klass (ange med decimalpunkt, ej komma)
Båttyp  Ej för entypsklasser
* Segelnummer   (måste vara unikt)
* Båtnamn
* Klubb  
* Förnamn  
* Efternamn   
 Besättning
* Epost  
* Telefon  
 * Adress